26 Jun 2010

Konsep memukul isteri dalam Islam

Saya sedang mengemaskini fail-fail bahan rujukan, terjumpa fakta menarik yg pernah dikongsikan dgn saya melalui satu emel tidak lama dulu. Tak pasti siapa penulisnya tetapi faktanya menarik. Saya kongsikan bersama anda....

--------------------------------------------------------------
AL-QURAN TIDAK MENYURUH MENZALIMI PARA ISTERI

"As for those from whom ye fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart, and scourge them." An-Nisa 4:34.

Yang dipersoalkan, sekiranya Islam adalah agama keamanan mengapa seorang Isteri boleh didera kerana "scourge" di situ adalah bermaksud to inflict with severe suffering, to beat the wife really hard."

Perkara ini bukan sahaja menjadi salah faham kepada bukan Islam tetapi juga sering digunakan pejuang-pejuang feminisme sebagai modal mereka memperlekahkan syariat Islam. Maka dengan ini saya mengambil sedikit inisiatif yang tidak seberapa menyusun kembali secara ringkas untuk melihat bernarkah Islam agama yang menggalakkan keganasan rumahtangga.

Terjemahan perkataan وَاضْرِبُو kepada bahasa Inggeris yang menggunakan perkataan scourge adalah terjemahan al-Quran versi Picktall. Scourge bermaksud:

• verb
1. whip with a scourge.
2. cause great suffering to. [http://www.askoxford.com/dictionaries/]

Terjemahan Inggeris lain yang tidak kurang popular seperti terjemahan Yusuf Ali dan M Asad menterjemahkan perkataan وَاضْرِبُو sebagai beat. Sekalipun pada pandangan saya beat masih lagi tidak tepat namun gambarannya mungkin tidak seteruk perkataan scourge.

Perlu diingat perkataan-perkataan yang diterjemah itu adalah pilihan penterjemah sendiri. Untuk benar-benar memahami konteks perkataan tersebut dengan ayat perlulah dilihat pada bahasa asli al-Quran iaitu bahasa arab kerana terjemahan mungkin tidak mampu memberikan makna yang betul-betul tepat. Oleh itu mari kita lihat teks arab dan keseluruhan ayat.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. [an-Nisa 4:34]

وَاضْرِبُو berasal daripada perkataan ﺿﺮﺏ yang bermaksud pukul. Namun pukul itu adalah sesuatu yang relatif baik dari segi kekuatan atau bentuknya. Masyarakat pada zaman diturunkan al-Quran tentunya lebih arif dengan bahasa al-Quran. Terdapat sebuah hadis yang saya percaya dapat menjelaskan makna ﺿtidaklah seteruk yang digambarkan.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Hai Abu Mundzir, ayat apakah yang paling agung dari Kitabullah menurut engkau?' Ubay menjawab: ' Aku berkata, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.'" Baginda bersabda, ' Hai Abu Mundzir! ayat apakah yang paling agung dari Kitabullah menurut engkau?' Katanya, ' Aku jawab, "Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyumu...'" (surah al-Baqarah 2:255). Kata Ubay, 'Lalu baginda menepuk dadaku seraya bersabda: 'Hai Abu Mundzir, semoga ilmu tetap menyayangimu'" [Hadis dari Ubay bin Kaab r.a. Diriwayatkan Muslim, Abu Daud dalam Sunannya dan Disahihkan oleh Sheikh al-Albani di dalam Sahih Sunan Abu Daud, Kitab Solat (Bab Tentang Solat Witir: Ayat Kursi), hadis no. 1460]

"...lalu baginda menepuk dadaku seraya bersabda" dalam teks arabnya adalah:
ﻓﻀﺮﺏ ﰲ ﻭ
Sekiranya ﺿﺮbermaksud scourge adakah itu bermakna Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam "scourge" dada Ubay bin Kaab sebagai tanda gembira dan tahniah? Sudah tentu tidak. Selain itu juga mendera isteri juga adalah bertentangan dengan perincian atau penjelasan kepada al-Quran yang Allah turunkan iaitu Rasul-Nya Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam (akan dibincangkan lebih lanjut). Firman Allah yang bermaksud:

Sesungguhnya Allah telah mengurniakan (rahmat-Nya) kepada orang-orang yang beriman, setelah Ia mengutuskan di kalangan mereka seorang Rasul dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan mereka, serta mengajar mereka Kitab Allah (Al-Quran). [Ali Imran 3:164]

Dalam isu memukul isteri kita perlu jelas akan tiga perkara:

[1] Islam bukan menggalakkan memukul isteri, tetapi sebagai satu penyelesaian berhadapan dengan isteri yang menderhaka setelah melalui pelbagai peringkat.

[2] Pukul yang dimaksudkan bukanlah seperti pukulan ahli gusti dan sebagainya tetapi pukulan yang lembut, tidak bersangatan atau pukulan isyarat.

[3] Untuk tidak memukul adalah lebih hampir kepada sifat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Memukul Sebagai Pengajaran

Ayat al-Quran diatas sendiri telah menerangkan bahawa hanya dibenarkan memukul isteri yang nusyuz (derhaka) setelah melalui bebrapa peringkat mengajar. Peringkat-peringkat yang dinyatakan di dalam ayat tersebut adalah seperti berikut:

1. Memberi Nasihat.

Firman Allah tersebut (Surah an-Nisa, ayat 34) menerangkan:

"Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka".

Suami seharusnya mula dengan menasihati isterinya yang derhaka dengan kata-kata yang lembut seperti " Jadilah perempuan yang saleh dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala" atau " Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala" dan pelbagai nasihat yang sesuai.


2. Pulaukan atau pisahkan tempat tidur.

Jika mereka masih berdegil maka peringkat yang berikutnya adalah dengan memulaukan atau memisahkan tempat tidur berdasarkan firman Allah (Surah an-Nisa, ayat 34):

"…dan (jika mereka masih berdegil) pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka."

Berkata Ibn 'Abbas:

Jangan kamu (suami) tidur bersama di atas satu hamparan dan sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memulaukan isteri-isterinya, Baginda tidak masuk tidur bersama mereka selama sebulan. [al-Bada'I, JIL 2, ms 334; al-Qawanin al-Fiqiyyah, ms. 212 dan seterusnya; Mughni al-Muhtaj, JIL 3, ms. 257-261; al-Muhadhdhab, JIL 2 ms. 69; Kashshaf al-Qina', JIL 4, ms. 233-236. Dinukil daripada Fiqh dan Perundangan Islam (al-fiqh al-Islami wa Adilatuhu), Dr. Wahbah al-Zuhaili, DBP, 2001]


3. Pukulan yang tidak bersangatan.

Setelah melalui dua peringkat tersebut sekiranya isteri terus menderhaka maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak bersangatan berdasarkan firman Allah (Surah an-Nisa, ayat 34):

"…dan pukulah mereka"

Sekali lagi ingin dijelaskan memukul di sini bukanlah seperti pukulan ahli gusti atau menyebat hamba abdi yang lebih kepada mendera. Tetapi pukulan disini adalah yang tidak bersangatan atas tujuan mengajar. Sesuatu pukulan yang tidak mencederakan tubuh tetapi memberi impak pada hati isteri yang degil dan derhaka.

Menurut zahir ayat meskipu huruf wau pertama adalah untuk kata jamak mutlak, namun maksudnya ialah kata jamak menurut susunan dan wau tersebut membawa makna itu. [Fiqh dan Perundangan Islam (al-fiqh al-Islami wa Adilatuhu), Dr. Wahbah al-Zuhaili, JIL 7, DBP, 2001]

Ibn Abbas dalam menjelaskan maksud ayat berkenaan menyatakan yang pukul di sini bermaksud bukanlah pukulan yang ganas. [Tafsir Ibn Kathir, bab Berdepan Dengan Perbuatan Buruk Isteri]

Berkata Ibn Hajar al-Asqolani pukulannya hendaklah ringan sekali, yang lebih utama ialah dengan ugutan dan bentakan sahaja atau memadai pukulan dgn isyarat sahaja (acahan). [Fathul Bari 11/215]

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

Apabila seseorang kamu bergaduh dengan saudaranya, hendaklah dia menjauhi dari memukul muka kerana sesungguhnya Allah mencipta Adam atas imejnya. [Hadis daripada Abu Hurairah r.a, dikeluarkan oleh Ahmad, Muslim dan lain-lain, lihat Sahih Muslim – no: 2612-4 (Kitab al-Birr…, Bab Larang daripada memukul muka).]

Bagaimakah Islam yang melarang memukul muka sesama manusia boleh menggalakkan pemukulan berbentuk mendera? Sebagai contoh, andaikata hukuman berat dikenakan kepada seorang perogol bersiri adakah itu bermakna kita masyarakat yang tidak cintakan keamanan dan sukakan keganasan? Maka salah faham bahawa Islam menggalakkan penderaan Isteri adalah tidak lain akibat gagal menganalisa secara keseluruhan Islam itu sendiri menyebabkan tafsiran dan gambaran salah terhadap suruhan memukul di dalam ayat Quran tersebut.

Untuk tidak memukul adalah lebih hampir kepada sifat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Diriwayatkan daripada isteri baginda sendiri Aisyah:

Rasulullah tidak pernah memukul isteri dan khadam baginda. Tangannya tidak memukul kecuali pada jalan Allah atau orang yang memceroboh perkara yang diharamkan Allah. [Muttafaqun 'alaih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.(Nayl al-Awtar. JIL 6, ms. 212]

Ketika Muawiyah bin al-Qusyairi bertanyakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang hak-hak isteri. Baginda menjelaskan hak-hak tersebut dan antaranya:

Dan janganlah engkau memukulnya. [Diriwayatkan Abu Daud dan dinilai Hasan Sahih oleh Sheikh al-Albani di dalam Sahih Sunan Abu Daud (bab Tentang Hak Isteri Terhadap Suami) hadis no. 2143]

Apabila banyak wanita yang mendatangi keluarga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengadukan perilaku suami-suami mereka (yang memukul mereka), Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

Banyak wanita yang datang kepada keluarga Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam mengadukan perihal suami-suami mereka. Mereka bukanlah oreng yang terbaik di antara kamu. [Hadis dari Iyas biun Abdullah bin Abu Dzubab. Diriwayatkan Abu Daud. Disahihkan oleh al-Albani di dalam Sahih Sunan Abu Daud (bab Memukul Isteri) hadis no. 2146 ]

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda:

Tidak harus bagi seseorang daripada kamu menyebat isterinya seperti menyebat hamba, kemudian ia menidurinya pada akhir hari. [Disepakati antara Ahmad dan Syaukani serta empat pengarang sunan yang berempat daripada Abu Bardah Bin Nayyar bahawa hadis ini Sahih. Dinukil dari Fiqh dan Perundangan Islam (al-fiqh al-Islami wa Adilatuhu), Dr. Wahbah al-Zuhaili, DBP, 2001]

Perkara ini bukanlah bermaksud berlakunya kontradiksi antara ayat al-Quran dan sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tapi perlu kita ingat bahawa sunnah Rasululullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah perincian kepada al-Quran. Maka di sini jelas bahawa al-Quran bukannya menggalakkan penderaan terhadap isteri cuma sekadar memberi penyelesaian dalam menghadapi isteri yang derhaka dengan memukul (dengan cara lembut) sebagai cara penghabisan atau 'last resort' atas tujuan memberi impak pada hati si isteri (agar sedar kedegilan dan kederhakaannya) bukannya mencederakan tubuhnya.

Segala yang baik daripada Allah dan sebarang kesilapan adalah natijah daripada kelemahan diri saya sendiri sebagai ciptaan-Nya yang tidak sempurna.

****Terima kasih kepada penulis dan pengirim emel yang panjangkan info ini. Moga bermanfaat buat semua....

2 ulasan:

Bawang Goreng berkata...

Salam cik Su,

Patut benar pihak yang boleh bersuara ketengahkan isu pukul isteri ini.

Allah Maha Adil. Tak mungkin Dia cipta undang-undang yang membolehkan suami menzalimi isteri. Tak adil gitu...

eLCahyo berkata...

blogwalking, nice to see your blog.
it is a great and a good blog.
please visit my blog, leave a comment, and follow me too.
you also can order new movie for free, please leave comment to do it.
after you order, i will post link download the movie which you order.
onemore, you can auto link exchange with me.
thank you.
and friendsgreeting.